Adinkra Lyrics By Kojo Antwi

Adinkra Lyrics By Kojo Antwi. We serve you with Adinkra Lyrics By Kojo Antwi. Enjoy the lyrics below

Momma momma menni m’agoro ooOwu owu nhyɛ da ooMomma momma mennye m’ani ooo
Momma mennye m’aniNa yerekɔ yereba yi obiaa nnim ɔkyena asɛm ooNa sɛ mennyin kyɛ tesɛ methusala koraaAgya owuo otɛ beebi retwɛn me oo
Nti yerenom yegoro yesere yiYerenom yegoro yesere yiNa nkra a nonoHmmmm

Also Download  Adinkra By Kojo Antwi Mp3 (Kojo Antwi Songs)

Yerenom yegoro yesere yiYerenom yegoro yesere yiNa nkra aa m’akra nonoMoannte mennka bio ma na
Yerenom yegoro yesere yiYerenom yegoro yesere yiMoannte mennka bio ma naM’akra mo no no

Adinkra Lyrics By Kojo AntwiOooh oh

Adinkra eh eh eiM’akra mo oo oo ooAdinkra eh eh eiM’akra mo oo oo ooMomma mennsu meho 3rhMomma mennsu mehu ɛrhNa owu owuo bi yɛya ooƐyɛ ampa sɛ owuo bia yɛ owuo deNa deɛ k’obia hwɛ ne sɛ obɛwu ada mempɛ muAgya owuo deɛ nka meserɛ wo ara nesOdia me mmerɛ so aFa me kɔ fɛfɛɛfɛ mfa me kɔ tataantan
Kar wuo deɛ mempɛ ooOgya wuo deɛ mempɛ ooAkwanhyia wuo deɛ mempɛ ooh ooOtuo aboba wuo deɛ mempɛ oo
Nti Yerenom yegoro yesere yiYerenom yegoro yesere yiNa nkra aa nonoUuh uhhhh
Yerenom yegoro yesere yiYerenom yegoro yesere yiNa nkra aa m’akra nonoMoannte mennka bio ma na
Yerenom yegoro yesere yiYerenom yegoro yesere yiSɛ moannte mennka bio ma naM’akra mo no noUhhh wehh
Adinkra eh eh eiM’akra mo oo oo ooUhhh Adinkra eh eh eiM’akra mo oo oo oo
Adinkra oh adinkraM’akra mo oo ooAdinkra oh adinkraM’akra moM’akra mo m’akra mo
Adinkra eh eh eiM’akra mo oo oo ooUhhh Adinkra eh eh eiM’akra mo oo oo oo
Adinkra eh eh eiM’akra mo oo oo ooM’akra moOh Adinkra eh eh eiHuhu m’akra mo oo oo oo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *